Map Algebra là cái khỉ gì?

Table of Content

Map Algebra là cái khỉ gì? Hôm nay, trong lúc tìm hiểu về vấn đề query ảnh raster, mình có đọc được cái cụm từ

Map Algebra

https://dothanhlong.org/note-querying-postgis-raster-data-in-posstgresql/   Đầu tiên là Google dịch nó ra, thì ra thế này: [caption id="attachment_1223" align="alignnone" width="625"]https://dothanhlong.org/map-algebra-la-cai-khi-gi/ https://dothanhlong.org/map-algebra-la-cai-khi-gi/[/caption]   Map Algebra là Bản đồ Đại số. À, vậy nó có liên quan đến đại số, toán học gì ở đây. Thấy thú vị nên nhờ anh Google tìm thử. Sau một hồi vọc từ những trang này:
  • http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/extensions/spatial-analyst/map-algebra/what-is-map-algebra.htm
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Map_algebra
  • https://www.e-education.psu.edu/geog485/node/116
https://gisgeography.com/map-algebra-global-zonal-focal-local/ Tóm lại thì mình hình dung nó giống như là cách thức chúng ta dùng toán học để tính toán các dữ liệu không gian (đặc biệt là ảnh raster). Vì: Như chúng ta biết, trong tập dữ liệu raster, mỗi ô đại diện cho một giá trị tại một vị trí nhất định. Một ô lưới có thể đại diện cho bất cứ điều gì, chẳng hạn như các giá trị nhiệt độ, lượng mưa, bốc hơi, ẩm,.. Sự kết hợp từng ô của các lớp dữ liệu raster xếp chồng lên nhau. Thực hiện một phép toán đơn giản như phép cộng hoặc phép nhân được áp dụng cho mỗi vị trí ô raster sẽ cho ra một tấm ảnh raster khác mà mỗi vị trí sẽ mang một giá trị khác thể hiện một ý niệm khác. Về bản chất thì chúng ta hình dung việc tính toán các ô dữ liệu trên ảnh raster giống phép giao, phép hợp của ma trận (mảng) các pixcel). Tấm hình dưới là hình mà mình thấy thể hiện rõ nhất Map Algebra là gì. [caption id="attachment_1229" align="aligncenter" width="620"]Map Algebra là cái khỉ gì? - gisgeography.com Map Algebra là cái khỉ gì? - gisgeography.com[/caption] Từ 2 mốc nhiệt độ ở 2 thời điểm khác nhau, khi trừ chúng, chúng ta sẽ có bản đồ sự thay đổi nhiệt độ ở mọi nơi trên Trái Đất. Về bản chất khi trừ là chúng ta trừ giá trị của từng cell ở mỗi vị trí trên ma trận 4/2014 cho vị trí tương ứng của nó trên ma trận 4/2015 [caption id="attachment_1231" align="aligncenter" width="300"]Map Algebra là cái khỉ gì? - gisgeography.com Map Algebra là cái khỉ gì? - gisgeography.com[/caption] Vậy đó, Map Algebra là vậy đó =)) Nói chung là mình hiểu ý nó là vậy, còn kêu nêu ra định nghĩ thì xin kíu :v Tóm lại nếu lỡ có nghe ai nhắc đến Map Algebra thì hiểu là họ làm có liên quan đến tính toán mảng, xử lý ảnh Viễn Thám ^^ -soiqualang_chentreu-]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *