Công nghệ,  Sói's Tutorials

IONIC build APK bị lỗi build tools

Table of Content

IONIC build APK bị lỗi build tools

IONIC build APK bị lỗi build tools

Nhận dạng

Lỗi này (trong trường hợp của mình) là do mình cài build tools 31, bị lỗi. Gỡ ra, cài ver thấp hơn sẽ ok

image

Cách fix

Mở Android SDK Manager

image

image

Click chọn ver 30 rồi apply để cài

image

Kết quả

image

Build thành công

image

Leave a Reply

Your email address will not be published.