Hướng dẫn cài đặt VokoScreen để quay màn hình trên Linux

Table of Contents
Hôm nay mình tính quay lại màn hình để hướng dẫn cài cái Wunderlist (Một app quản lý công việc) lên Linux. Lúc đó mới phát hiện ra là mình chưa có app quay màn hình nào trên con laptop cài Kubuntu cả :v

https://github.com/soiqualang/wunderlistux

Wunderlist trên Linux

Sau một hồi lựa chọn thì mình chọn cài Vokoscreen để quay màn hình, và đó là lý do ra đời cái post này =))

Ai không thích dài dòng thì vô thẳng link này, mình đã note mấy cái quan trọng trong đó, cứ theo đó mà làm :p

https://q2a.dothanhlong.org/?qa=241/vokoscreen-hotkey

Dài dòng version =))

Cài đặt VokoScreen trên Linux

sudo apt install vokoscreen

Cài đặt VokoScreen trên Linux

Giao diện VokoScreen sau khi cài đặt

Giao diện VokoScreen sau khi cài đặt

Mọi người có thể config màn hình quay, audio, ... tùy ý nhé

Một số hotkey của VokoScreen

Start: CTRL + SHIFT + F10
Stop: CTRL + SHIFT + F11
Pause: CTRL + SHIFT + F12

Tham khảo

http://www.kohaupt-online.de/hp/faq_en.html

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *