[Sưu tầm] Điều chỉnh tăng dung lượng ổ đĩa ảo VDI cài Ubuntu trên VirtualBox

Table of Contents

[Sưu tầm] Điều chỉnh tăng dung lượng ổ đĩa ảo VDI cài Ubuntu trên VirtualBox

https://thuanbui.me/dieu-chinh-tang-dung-luong-o-dia-ao-vdi-cai-ubuntu-tren-virtualbox/


Bài viết hướng dẫn cách điều chỉnh tăng dung lượng ổ cứng ảo cài đặt Ubuntu

Một ngày đẹp trời, máy ảo Ubuntu cài trên VirtualBox của mình báo hết chỗ: No space left, không thể cài đặt thêm bất cứ app nào. Giờ muốn tăng dung lượng ổ đĩa đang cài Ubuntu thì làm sao?

Bài viết hướng dẫn này được chia sẻ dựa trên phiên bản VirtuaBox 6.1.18, máy ảo cài Ubuntu Server 20.04. Nếu bạn sử dụng phiên bản VirtualBox cũ hay mới hơn, giao diện có thể hơi khác biệt đôi chút.

1. Thay đổi dung lượng ổ đĩa ảo VDI

Việc đầu tiên cần làm là thay đổi dung lượng ổ đĩa ảo VDI mà VirtualBox đang dùng để cài máy ảo Ubuntu. Bạn cần tắt máy ảo (Powered Off) trước khi thao tác tiếp.

Truy cập Virtual Media Manager (hoặc sử dụng Hotkey Ctrl+D)

Chọn đúng file VDI cần thay đổi dung lượng, điều chỉnh bằng thanh trượt phía dưới

Bấm Apply để xác nhận thay đổi

Sau khi thay đổi kích thước file VDI, máy ảo Ubuntu sẽ không tự động thay đổi dung lượng ổ đĩa trên hệ điều hành. Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh df -h , sẽ thấy kích thước ổ đĩa vẫn như cũ.

Bạn cần phải làm thêm 2 bước: mở rộng phân vùng vật lý bằng Gparted và mở rộng phân vùng ảo LVM trên Ubuntu.

2. Mở rộng phân vùng bằng GParted

Để mở rộng phân vùng ổ cứng, bạn cần dùng phầm mềm GParted. Tải file ISO của GParted ở đây.

Sau khi tải xong, bạn cần chọn file iso này vô phần ổ quang Optical Drives máy ảo để khởi động vô GParted.

Chọn file gparted-live-1.3.0-1-amd64.iso, sau đó khởi động lại máy ảo

Phần kích thước mới tăng thêm 2.00 GiB đang bỏ không. Chúng ta cần mở rộng phân vùng /dev/sda3 gom lấy 2 GiB dư này.

Bấm chuột phải trên phân vùng /dev/sda3 và chọn Resize/Move

Mở rộng phân vùng chiếm trọn phần dư mới tạo ra, và bấm Resize

Bạn cần bấm tiếp dấu tích xanh lá cây để GParted thực thi nhiệm vụ

Chọn Apply để xác nhận

3. Mở rộng phân vùng ảo LVM

Nếu Ubuntu sử dụng phân vùng ảo LVM (Logical Volume Manager), chúng ta cần phải mở rộng nó để sử dụng toàn bộ dung lượng của phân vùng /dev/sda3

Bạn sử dụng 2 lệnh sau để có thể kiểm tra

pvs
df -h

Phân vùng Ubuntu--vg-ubuntu--lv vẫn đang là 19G

Sử dụng lệnh sau để mở rộng phân vùng ảo LVM

lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

Kiểm tra lại kết quả

lsblk
df -h

Mở rộng phân vùng thành công

Chú ý: nếu bạn gặp lỗi write error failed: No space left on device, hãy xoá cache apt (cache này sẽ được tự động tạo lại sau), rồi thao tác bước 3.

rm -rf /var/cache/apt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *