Cài Docker Window, fix lỗi “Hardware assisted virtualization…”

Table of Contents

Cài Docker Window, fix lỗi "Hardware assisted virtualization..."

Cài Docker

Download docker và cài đặt bình thường

https://www.docker.com/products/docker-desktop

Sau khi cài xong thì đối với Win10 nó có option chạy Docker với WSL (Windows Subsystem for Linux),

Nếu gặp lỗi Windows Subsystem for Linux optional component is not enabled như hình dưới thì theo hướng dẫn này của mình để fix

Fix lỗi The Windows Subsystem for Linux optional component is not enabled

Fix lỗi The Windows Subsystem for Linux optional component is not enabled

https://dothanhlong.org/cai-docker-window-fix-loi-hardware-assisted-virtualization/

image

hoặc

image

Để chạy được thì cần vô link sau để tải về chạy

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10#step-4---download-the-linux-kernel-update-package

image

image

Fix lỗi Hardware assisted virtualization...

Nếu cài xong khởi động gặp lỗi Hardware assisted virtualization... là do máy bạn chưa enable chức năng này lên.

image

Để bật Virtualization.. thì mình cần vô bios để chỉnh. Đối với máy Asus thì khởi động, nhấn nút F2 để vào Bios

image

  • Vào chế độ Advanced mode
  • Vào tab Advanced
  • Vào CPU Configuration
  • Enable Intel Virtualization Technology lên

image

Cuối cùng save lại, khởi động lại máy

Chạy Docker

Cài xong sẽ có tutorial của Docker, cứ làm theo để làm quen một số lệnh docker

image

Hướng dẫn đầu của nó sẽ giúp ta host trang web hướng dẫn của docker để chạy local. Tuy nhiên nếu máy bạn nào đang mặc định chạy Web Serverport 80 như Apache, IIS thì cần sửa lại port ra ngoài của tut container để tránh lỗi. Như mình chuyển sang port 999 như sau:

docker run -d -p 999:80 --name docker-tut docker101tutorial

Sau đó truy cập http://localhost:999 để truy cập trang hướng dẫn

image

Docker Dashboard

Images

image

Containers/Apps

image


Bên cạnh đó mình có thể tải geonotebook như sau:

docker run -it --rm --name geopyspark -p 8000:8000 quay.io/geodocker/jupyter-geopyspark:blog
# You will need to login to the notebook, user: hadoop | password: hadoop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *