Cách tạo ram ảo ( phân vùng swap ) trên Linux

Table of Contents

==> Create Storage File Command bên dưới sẽ tạo 512MB Swap file ( 1024 * 512MB = 524288 block size, Nếu các bạn muốn tạo với dung lượng khác thì cứ dùng công thức này, rùi lấy kết quả thay thế vào biến count)
# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=524288
Command trên sẽ set up a Linux swap area in a file.
# mkswap /swapfile
Vì lý do bảo mật ta phải config đúng quyền để đảm bảo chỉ có User root được phép đọc file này.
# chown root:root /swapfile # chmod 0600 /swapfile
Cuối cùng activate nó.
# swapon /swapfile
Để file swap được tạo lại sau khi reboot VPS, Server thì ta phải làm như sau.
# vi /etc/fstab
thêm vào cuối file,
/swapfile swap swap defaults 0 0
==> Done !!! Chúc các bạn thực hiện thành công, nếu gặp trở ngại, vui lòng comment bên dưới bài viết mình sẽ hổ trợ các bạn.]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *