Cách chuyển file PDF bị khóa sang Word – Convert Locked PDF to Word

Table of Contents

Cách chuyển file PDF bị khóa sang Word - Convert Locked PDF to Word

image

Tình cờ là mình cần chuyển 1 file PDF sang Word, cơ mà file đó bị khóa , do vậy mình liền nhảy số trong đầu.

  • Đầu tiên là cần unlock cái file pdf
  • Sau đó thì mới convert pdf sang word

Unlock PDF Remove restrictions in PDF files

Mình tìm được tool này, xài ok

https://online2pdf.com/remove-pdf-restrictions

image

Convert PDF to Word

Mình hay dùng tool của cloudconvert.com

https://cloudconvert.com/pdf-to-docx

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *