Add billing to Google Maps API (API Key Google)

Table of Contents

Sau đó là thế này

À, hóa ra là lâu rồi không dùng Google Map API nên bị lạc hậu, chưa kịp cập nhật tình hình là:
Kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2018, để tiếp tục sử dụng API nền tảng Google Maps, bạn phải bật thanh toán cho từng dự án của mình

Buồn dễ sợ :'(

Add billing to Google Maps API (API Key Google)

https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Web30s--Huong-dan-su-dung-Admin-Web30s-API-Google-Maps---API-Key-Google.html
API Google Map Nhắc nhở của Google: Kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2018, để tiếp tục sử dụng API nền tảng Google Maps, bạn phải bật thanh toán cho từng dự án của mình. Nếu bạn chọn không thêm tài khoản thanh toán, bản đồ của bạn sẽ bị xuống cấp hoặc các yêu cầu API Maps khác sẽ trả lại lỗi. Để sử dụng API Bản đồ, Tuyến đường và Địa điểm của Google Maps:
  • Tất cả yêu cầu API nền tảng Google Maps phải bao gồm khóa API; Google không còn hỗ trợ truy cập keyless nữa.
  • Bạn phải bật thanh toán cho từng dự án của mình

1. Bật thanh toán (enable billing):

* Yêu cầu khi sử dụng thanh toán là Quý khách phải có thẻ tín dụng và tài khoản có tối thiểu 1 USD (~ 24.000 VNĐ) để Google kiểm tra hoạt động của thể tín dụng. Sau khi Google trừ 1 USD xong thì trong khoảng từ 24 giờ đến 30 ngày họ sẽ hoàn trả lại cho thẻ tín dụng của Quý khách 1 USD đã trừ. Vì vậy, Quý khách chú ý không gỡ bỏ thẻ tín dụng để nhận lại phí này. Hướng dẫn bật thanh toán như các ảnh sau https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-1.png   https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-2.png   https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-3.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-4.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-5.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-6.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-7.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-8.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-9.png 2. Tạo API key: Chi tiết các ảnh hướng dẫn như sau: - Truy cập vào https://console.developers.google.com https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-10.png - Trên menu trái click vào select, sau đó click vào 'New Project'. https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-11.png - Nhập domain hiện tại của quý khách vào ô 'Project name', sau đó click 'Create'. https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-11-1.png   - Bên trái click vào 'Credentials' . Trong tab 'Credentials' chọn 'Create credentials' => 'API key'. https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-12.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-13.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-14.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-15.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-16.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-17.png - Click 'RESTRICT KEY'. Nhập tên key vào ô 'Name'. Ở tab 'Application restrictions' chọn HTTP referrers (web sites) và nhập domain hiện tại của quý khách . Sau đó click 'Save'. https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-18.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-19.png https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-20.png - Sau khi tạo xong. Trở về trang danh sách API, copy Key vừa tạo và nhập vào ô 'API Key' ở tab 'Kết nối Google +' trong admin của quý khách. https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-21.png Để bản đồ hoạt động được thì Quý khách cần enable API theo hướng dẫn: https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-10.png   https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-22.png   https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-23.png   https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-24.png   https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-25.png   https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-26.png   Để ứng dụng bản đồ có thể hoạt động trên trang admin (đối với Web30s gói Bất động sản) thì Quý khách cần thực hiện Enable Geocoding API. Quý khách thực hiện như sau: https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-27.png   https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-28.png   https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-29.png   https://kienthuc.pavietnam.vn/uploads/images/Web30s/Admin-Web30s/Google-API/api-google-30.png   Kết thúc hướng dẫn.]]>


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “Add billing to Google Maps API (API Key Google)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *