Upgrade to WordPress Version 5

Table of Contents
Hôm nay WordPress thông báo Upgrade lên ver 5. Ok Upgrade (not Update) nào!

Lưu ý:

Trước khi Upgrade thì nên backup lại dữ liệu với mã nguồn nhé.

Đỗ Thành Long's blog

Đơn giản nhất có thể dụng plugin này

https://dothanhlong.org/backup-wordpress-tu-dong-voi-plugin-updraftplus/

Bảng mới này có gì mới. À, bỏ qua mấy thứ backend phía sau. Cái đập vào mắt mình đầu tiên là giao diện của cái Editor, nó đã chuyển sang dạng "block" như hình dưới

Giao diện Editor dạng "block" của WordPress 5

Nếu bạn nào đã từng dùng Jupyter Notebook thì có thể khá quen với giao diện Editor kiểu này (Bản thân mình khá thích dạng này :v)

Tại sao gọi là Editor dạng Block (Block Editor)?

Vì mỗi đoạn, mỗi đối tượng khi bạn soạn thảo văn bảng sẽ được chia thành các khối. Mỗi khối bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa với các Option như sau:


Editor dạng Block (Block Editor) - WordPress 5

Mỗi Block cũng có thể chèn nhiều thứ khác nhau như sau:

Như hình trên là mình chọn dạng block là Gallery

https://www.instagram.com/p/BqNSBqohTmY/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=bp7rpm58y075
Block nhúng Instagram

Ngoài ra, giữa các Block chúng ta cũng có thể dễ dàng kéo, rê di chuyển vị trí giữa chúng.

Vậy đó. Ấn tượng nhất cái Editor mới thì review xíu vậy thôi, :v

-soiqualang_chentreu-

p/s: À save post xong mới thấy. WordPress 5 lưu cũng nhanh hơn trước nữa. Nói chung là mượt =))

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *