Tool import raster image to PostGIS/PostgreSQL, open PosGIS Image in QGIS

Table of Content

Tool để đưa ảnh Viễn Thám vào PostGIS Tình cờ là mình đang có việc cần làm việc với ảnh Viễn Thám nên cần đưa ảnh Raster vào PostGIS để có thể truy vấn, xem thêm bài dưới để rõ thêm https://dothanhlong.org/note-querying-postgis-raster-data-in-posstgresql/ Và.. vậy là việc đầu tiên mình cần làm là tìm cách đẩy ảnh vào PostgreSQL/PostGIS. Trước giờ mình có dùng OGR để chuyển đổi qua lại giữa các loại dữ liệu Vector, còn Raster thì chưa =)) Sau một hồi tìm thì mình tìm được một video khá hay. Mình có test thử thành công và note ở đây: https://dothanhlong.org/import-raster-to-postgresql-postgis-and-view-in-qgis/ Do cách này để import được dữ liệu vào thì mình phải gọi thư viện OGR và chạy lệnh bằng command line, chắc chắn nhiều bạn, những người quen dùng Window sẽ thấy khó dùng. Thế là mình này ra ý định làm cái giao diện cho nó để đơn giản hơn trong việc đưa dữ liệu raster vào PostGIS. Mình để nó chung bộ công cụ làm việc với PostgreSQL mà mình đã xây dựng từ trước ở đây:

http://apps.dothanhlong.org/postgresql_tool/

Bản chất thì bạn chỉ cần khai báo đủ các thông số là có thể download một file batch về và nhấp đúp để chạy thôi. Cực kỳ đơn giản và trực quan :v

Xem video hướng dẫn ở đây:

Tool mình chạy thành công và mình cũng đã tìm hiểu được một số lệnh truy vấn không gian với ảnh Raster mà mình note ở đây, xem bạn nào cần thì dùng nhé^^ https://dothanhlong.org/draft-mot-so-truy-van-raster-trong-postgis/ -- Hết rồi :v -soiqualang_chentreu 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *