Công nghệ,  Lang thang,  Mẹo vặt

Thay đổi tốc độ playback youtube lớn hơn 2 (mặc định)

Table of Content

Thay đổi tốc độ playback youtube lớn hơn 2 (mặc định)

document.getElementsByTagName("video")[0].playbackRate = x

Với x là tốc độ number mình muốn.

Ví dụ như hình dưới:

image

https://www.youtube.com/watch?v=pjMGUcjBgrI


https://www.quora.com/Is-there-a-way-of-watching-YouTube-videos-at-higher-than-2x-speed

Leave a Reply

Your email address will not be published.