Test thử hiển thị bản đồ Vector bằng plugin OSM cho WordPress

OSM Plugin này dùng thư viện Openlayers để hiển thị bản đồ

Dữ liệu mẫu:

https://dothanhlong.org/mapdata/vietnam.kml

[osm_map_v3 map_center=”15.62,107.86″ zoom=”5″ width=”100%” height=”600″ file_list=”https://dothanhlong.org/mapdata/vietnam.kml” type=”stamen_toner” file_color_list=”#f72dd3″ control=”fullscreen,scaleline,mouseposition” file_title=”Vietnam Provinces”]