Tập hợp lỗi ngớ ngẩn khi vọc nodejs (updating…)

Table of Contents

Refusing to install mysql as a dependency of itself

À, lỗi này do đặt tên project trùng với tên với package mình đang cài @@!

Cách sửa à, sửa tên project lại thôi vì ta không thể nào sửa tên package của người ta được =))

Tham khảo: https://thisdavej.com/node-newbie-error-npm-refusing-to-install-package-as-a-dependency-of-itself/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *