• Lang thang,  Mẹo vặt

    Giới thiệu về GitHub Profile Achievements và cách đạt được các huy hiệu này

    GitHub Profile Achievements 🏆 Giới thiệu về GitHub Profile Achievements và cách đạt được các huy hiệu này Đợt vừa rồi, GitHub vừa ra chương trình sưu tập các huy hiệu, khá là cool, thông tin chi tiết bên dưới: A collection listing all Achievements available on the GitHub profile. Following the launch of the first Mars Helicopter, Ingenuity, GitHub announced the new Achievements section: We are also using this opportunity to introduce a new Achievements section to the GitHub profile. Right now, Achievements include the Mars 2020 Helicopter Mission badge, the Arctic Code Vault badge, and a badge for sponsoring open source work via GitHub Sponsors. This repository attempts to list them all. 2022-06-09: GitHub announced more Achievements,…