Hướng dẫn Migration Database từ Microsoft SQL Server đến MySQL

Table of Contents

chuyển một Database từ SQL Server (MS SQL) sang MySQL. Sau một hồi tìm cách thì tìm được cách dùng MySQL Workbench để chuyển. Thực ra MySQL Workbench lại dùng ODBC để connect với SQL Server, do vậy cách này cũng có thể dùng cho các hệ Database khác như PostgreSQL, Oracle,.. Sau đây là quá trình mình thực hiện, hơi lâu một chút. -soiqualang_chentreu-]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *