Công nghệ,  Lang thang

GitHub Packages (github docker)

Table of Content

GitHub Packages (github docker)

Tình cờ thấy github giới thiệu cái này, hình như giờ github mới thêm tính năng lưu docker trên này

https://lab.github.com/githubtraining/github-actions:-publish-to-github-packages

Mình hi vọng có thể lưu trữ docker ở đây

Ở chế độ private cho miễn phí 500MB, mỗi GB tăng thêm chỉ tốn $0.25 ~ 6k vnđ. Cũng được =))

https://docs.github.com/en/packages

image

Leave a Reply

Your email address will not be published.