Deploy Mapstore

Hôm nay mình mới deploy mapstore lên trên con VPS ghẻ của mình :’)

Cảm giác nó chạy được thật vui!

Cảm ơn @Tâm – em sinh viên thực tập đã giới thiệu cái app này.

Từ lâu đã muốn làm một trang chia sẻ dữ liệu GIS mà tự code thấy không ổn.

http://girs.vn/apps/girsdata/#8/10.342/106.760

Cài này là cái mình mới làm gần đây nhất :v

Giờ có cái này, để test thử các chức năng xem phát nào, haha

http://dev.dothanhlong.org:8080/mapstore/#/

 

-soiqualang_chentreu-