Deploy Mapstore

Table of Contents

deploy mapstore lên trên con VPS ghẻ của mình :') Cảm giác nó chạy được thật vui! Cảm ơn @Tâm - em sinh viên thực tập đã giới thiệu cái app này. Từ lâu đã muốn làm một trang chia sẻ dữ liệu GIS mà tự code thấy không ổn.

http://girs.vn/apps/girsdata/#8/10.342/106.760

Cài này là cái mình mới làm gần đây nhất :v Giờ có cái này, để test thử các chức năng xem phát nào, haha

http://dev.dothanhlong.org:8080/mapstore/#/

  -soiqualang_chentreu-  ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *