DB4free – A free MySQL Database Hosting with Remote Access

Table of Contents

A free MySQL Database Hosting with Remote Access Tình hình là sau khi cài được GeoServer, mình muốn đẩy dữ liệu lên. Tuy nhiên vấn đề gặp phải là host mình đang chạy dothanhlong.orgshared hosting, mysql không có chức năng remote access, còn host mình cài GeoServerVPS, dung lượng lại có hạn. https://dothanhlong.org/tutorial-install-tomcat-7-and-geoserver-on-linux-kubuntu-distro/ Do vậy nảy sinh nhu cầu cần tìm một host free (mình up test, với chia sẻ, không có kinh phí duy trì :v ), host này phải cho phép remote access vô cái Database đó.

Lựa chọn Database Hosting

Còn vì sao là MySQL, vì free shared hosting mà hỗ trợ PostgreSQL thì hầu như là không có @@. Ngoại trừ thằng heliohost.org (thằng mà mình biết đến giờ). Tuy nhiên thằng này đang bảo dưỡng cái Server Johnny, còn Ricky với Tommy Server thì full slot rồi, muốn đăng ký phải donate :v Posted ImagePosted Image Posted ImagePosted Image Posted ImagePosted Image Còn một vấn đề nữa là heliohost cũng chỉ hỗ trợ remote access cho MySQL thôi, không hỗ trợ cho PostgreSQL @@! Thế là, sau khi lượn một vòng thì thấy có 4 đại diện khả dụng nhất (theo https://radixcode.com/top-free-4-hosts-that-provide-remote-access-to-mysql-database)

4-Free MySQL

This is at number 4 in my list , due to some reasons , i did not verify it whether it is working or not , but i am sure it will works just fine.

3-Heliohost

Heliohost is at number 3 in my list , its is web hosting provider company that provides Remote MySQL Access to their users , it is completely free.

2-Free SQL Database

Free SQL Database is at number 2 in my list , because it try it and it works fine for me , but they provide one 5 MB Space for your Database , if you want more space then you need to upgrade your plane by giving some $$ 🙂 .

1-DB4Free

DB4Free is at number 1 in my list because it is verified by me and it is just awesome , they provide you 200 MB space for database and it is more then enough for testing or small application . If you know any other resource that provide remote access to MySQL database please comment below and i will update my list.
Tuy nhiên mấy thằng kia thì dung lượng khá thấp, so với heliohost 1Gb thì quá bèo. Tiếc là heliohost down rồi :'( [caption id="attachment_712" align="alignnone" width="613"]Dung lượng 5Mb - http://www.freesqldatabase.com/ Dung lượng 5Mb - http://www.freesqldatabase.com/[/caption] Cuối cùng mình chọn DB4free, dung lượng 200Mb. Và nó còn rất thẳng thắng nhắc đi nhắc lại là dịch vụ của nó chỉ để test thôi, không làm product được vì có thể sụp nguồn, cúp điện,. bla bla bất cứ khi nào. (like cho sự thẳng thắn :v )

Đăng ký DB4free

Đăng ký khá đơn giản, điền đủ thông tin, nó sẽ gửi một cái mail xác nhận là xong. [caption id="attachment_713" align="alignnone" width="891"]Đăng ký DB4free Đăng ký DB4free[/caption] [caption id="attachment_715" align="alignnone" width="709"]Hoàn tất đăng ký DB4free Hoàn tất đăng ký DB4free[/caption]

Remote Access đến DB4free MySQL

Chúng ta có thể kết nối bằng phpmyadmin của DB4Free cung cấp sẵn hoặc Remote Access vào Database từ host khác, thậm chí là localhost

Kết nối bằng phpmyadmin của Db4Free

Truy cập
https://www.db4free.net/phpMyAdmin/index.php
Đăng nhập bằng user/pass lúc đăng ký và đăng nhập bình thường

Remote access từ host khác (dev.dothanhlong.org)

Kết nối từ localhost

Vậy là Ok, chỉ điều... Không có chỗ quản lý dung lượng chúng ta đang lưu có vượt 200Mb hay chưa :v Chúc mọi người thành công! -soiqualang_chentreu-]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *