Cloudflare bị lỗi Error 525 SSL handshake failed

Table of Content

Cloudflare bị lỗi Error 525 SSL handshake failed

https://blog.hostvn.net/chia-se/huong-dan-sua-loi-ssl-handshake-failed-khi-dung-cloudflare.html

image

Lỗi 525 chỉ ra rằng việc xác thực SSL giữa Cloudflare và máy chủ web của bạn không thành công. Lỗi này chỉ xảy ra khi bạn đang sử dụng chế độ SSL Cloudflare Full hoặc Full (Strict). Điều này thường xảy ra do cấu hình trong máy chủ web của bạn, khi lỗi xảy ra, bạn sẽ thấy thông báo Error 525: SSL handshake failed.

Các nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi này là:

  • Chứng chỉ SSL hợp lệ được cài đặt trên trang web không hợp lệ
  • Cổng 443 trên máy chủ web của bạn bị đóng.
  • SNI không được trang web hỗ trợ (đôi khi không được định cấu hình thành SNI)
  • Các bộ mật mã mà Cloudflare sử dụng không khớp với những gì bản gốc chấp nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *