Cài đặt VestaCP cho Debian Server

Cài đặt VestaCP cho Debian Server

https://vestacp.com/install/

Dưới đây là yêu cầu tối thiểu để chạy Vesta Control Panel

Cấu hình Cài đặt VestaCP cho Debian Server
Cấu hình Cài đặt VestaCP cho Debian Server

Để cài đặt VestaCP, bạn chạy lệnh sau:

cài đặt VestaCP
cài đặt VestaCP

Báo lỗi curl command không tìm thấy

Báo lỗi curl command không tìm thấy
Báo lỗi curl command không tìm thấy

Cài đặt curl

http://q2a.dothanhlong.org/?qa=99/how-to-install-curl-on-debian-linux

apt install curl

Cài đặt Vesta Control panel

Cài đặt Vesta Control panel
Cài đặt Vesta Control panel

Chọn y để tiếp tục cài đặt.

Sau đó nhập các thông tin như email để quản trị, domain (cái này mình tạo thử cái subdomain. Hi vọng không ảnh hưởng gì @@)

Cài đặt Vesta Control panel
Cài đặt Vesta Control panel

Thông tin sau khi cài đặt xong, không đến 15 phút đâu :p

Cài đặt Vesta Control panel
Cài đặt Vesta Control panel

Đăng nhập Vesta Control panel

Truy cập địa chỉ như thông báo sau khi cài VestaCP, có dạng

your-ip:8083

Hên quá!, truy cập được :v

Đăng nhập Vesta Control panel
Đăng nhập Vesta Control panel

Chúng ta tiến hành đăng nhập và đổi thông tin account mặc định

Đây là giao diện sau khi đăng nhập

Đăng nhập Vesta Control panel
Đăng nhập Vesta Control panel

Đổi thông tin account

Truy cập mục User để đổi thông tin Account admin đi :p

Đổi thông tin account
Đổi thông tin account

Ok, vậy là chúng ta đã cài đặt thành công một Web Host Manager (WHM) cho VPS Debian của chúng ta rồi^^

Chúc mọi người thành công

-soiqualang.chentreu-