Cài đặt VestaCP cho Debian Server

Table of Contents

Cài đặt VestaCP cho Debian Server

https://vestacp.com/install/
Dưới đây là yêu cầu tối thiểu để chạy Vesta Control Panel [caption id="attachment_592" align="aligncenter" width="1243"]Cấu hình Cài đặt VestaCP cho Debian Server Cấu hình Cài đặt VestaCP cho Debian Server[/caption]

Để cài đặt VestaCP, bạn chạy lệnh sau:

$ curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh
$ bash vst-install.sh
[caption id="attachment_591" align="aligncenter" width="714"]cài đặt VestaCP cài đặt VestaCP[/caption] Báo lỗi curl command không tìm thấy [caption id="attachment_593" align="alignnone" width="661"]Báo lỗi curl command không tìm thấy Báo lỗi curl command không tìm thấy[/caption]

Cài đặt curl

http://q2a.dothanhlong.org/?qa=99/how-to-install-curl-on-debian-linux
apt install curl

Cài đặt Vesta Control panel

[caption id="attachment_595" align="aligncenter" width="659"]Cài đặt Vesta Control panel Cài đặt Vesta Control panel[/caption] Chọn y để tiếp tục cài đặt. Sau đó nhập các thông tin như email để quản trị, domain (cái này mình tạo thử cái subdomain. Hi vọng không ảnh hưởng gì @@) [caption id="attachment_596" align="aligncenter" width="665"]Cài đặt Vesta Control panel Cài đặt Vesta Control panel[/caption] Thông tin sau khi cài đặt xong, không đến 15 phút đâu :p [caption id="attachment_597" align="aligncenter" width="664"]Cài đặt Vesta Control panel Cài đặt Vesta Control panel[/caption]

Đăng nhập Vesta Control panel

Truy cập địa chỉ như thông báo sau khi cài VestaCP, có dạng
your-ip:8083
Hên quá!, truy cập được :v [caption id="attachment_599" align="aligncenter" width="541"]Đăng nhập Vesta Control panel Đăng nhập Vesta Control panel[/caption] Chúng ta tiến hành đăng nhập và đổi thông tin account mặc định Đây là giao diện sau khi đăng nhập [caption id="attachment_602" align="aligncenter" width="1190"]Đăng nhập Vesta Control panel Đăng nhập Vesta Control panel[/caption]

Đổi thông tin account

Truy cập mục User để đổi thông tin Account admin đi :p [caption id="attachment_603" align="aligncenter" width="595"]Đổi thông tin account Đổi thông tin account[/caption] Ok, vậy là chúng ta đã cài đặt thành công một Web Host Manager (WHM) cho VPS Debian của chúng ta rồi^^ Chúc mọi người thành công -soiqualang.chentreu-          ]]>


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “Cài đặt VestaCP cho Debian Server”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *