AutoML – Keras

Một số hình ảnh chụp màn hình lại lúc “huấn luyện” mẫu.

và giờ đã biết giới hạn GPU của Google Cola. Nhưng vậy cũng tạm đủ để tìm hiểu rồi^^