AutoML – Keras

Table of Contents
Một số hình ảnh chụp màn hình lại lúc "huấn luyện" mẫu.

và giờ đã biết giới hạn GPU của Google Cola. Nhưng vậy cũng tạm đủ để tìm hiểu rồi^^

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *