[Tutorial part 3] Xây dựng viettabs.cf – Thiết kế, Import dữ liệu vào Database