[Tutorial part 1] Xây dựng viettabs.cf – Đăng ký Hosting, Domain, Upload data